Không mất tiền vẫn có hệ thống phát Wi-Fi

Nếu đang sử dụng Windows 7, người dùng có thể tận dụng ngay tính năng ad-hoc để tạo điểm phát Wi-Fi dễ dàng. Tuy nhiên, càng về sau này thì không hiểu sao Microsoft lại bỏ đi giao diện cấu hình bằng đồ họa, khiến không ít người phải gặp khó khăn khi muốn sử dụng.
Tuy nhiên, có một giải pháp đơn giản hơn cho bạn đó là sử dụng phần mềm Virtual Router Manager (tương thích Windows 7 trở lên). Lưu ý, chỉ nên tải trực tiếp từ trang CodePlex để tránh cài đặt nhầm các phần mềm giả mạo.

Không mất tiền vẫn có hệ thống phát Wi-Fi ảnh 1
 Tạo mạng không dây thông qua laptop.

Khi đã cài đặt hoàn tất, bạn chỉ cần đặt tên mạng trong ô SSID, tạo một mật khẩu có 8 ký tự trở lên, chọn kết nối mạng cần chia sẻ rồi nhấn Start Virtual Router để bắt đầu.
Giờ đây, bạn chỉ cần lấy smartphone hoặc tablet ra, truy cập vào phần Settings > Wi-Fi, chọn vào kết nối mạng vừa tạo trước đó rồi nhập vào mật khẩu như bình thường. 

Không mất tiền vẫn có hệ thống phát Wi-Fi ảnh 2

Đọc thêm