Cách kiểm tra xem ai đang ‘xài chùa’ WiFi

Cách kiểm tra xem ai đang ‘xài chùa’ WiFi
(PLO)- Với những ai bất cẩn và đặt mật khẩu theo kiểu “123456” hay “abcdef”... thì việc bị “xài chùa” WiFi là điều dễ hiểu. Làm thế nào để phát hiện và ngăn chặn những vị khách không mời?
Xem thêm