Mở khóa điện thoại qua thiết bị đeo tay

Thiết kế này thực sự không phải là ý tưởng mới, trên thực tế, ý tưởng đã được trình bày trong Google I/O, một tính năng có thể được thực hiện qua Android Wea.

Sự khác biệt ở đây là tính năng này của BlackBerry được xin cấp phép trên một thiết bị độc lập. Và mặc dù chưa có căn cứ nào để chắc chắn rằng BlackBerry sẽ sản xuất sản phẩm này trong tương lai nhưng với đà hồi phục gần đây của công ty, các fan của Dâu đen có quyền hi vọng vào một thiết bị đeo BlackBerry trong tương lai.

Đọc thêm