Microsoft Teams ra mắt tại Việt Nam

Microsoft Teams ra mắt tại Việt Nam
(PLO)- Microsoft ra mắt dịch vụ Microsoft Teams sẽ đưa toàn bộ thành viên, mọi cuộc hội thoại, những nội dung và các công cụ… mà các nhóm làm việc cần có vào không gian chung với tính năng mới được dựng sẵn trong Office 365.
Xem thêm