Lỗ hổng cho phép đọc lén tin nhắn Messenger

Lỗ hổng cho phép đọc lén tin nhắn Messenger
(PL)- Mới đây, Công ty bảo mật Check Point đã phát hiện ra một lỗ hổng nghiêm trọng trên Facebook Messenger, cho phép kẻ tấn công có thể đọc được toàn bộ nội dung tin nhắn và các tập tin đính kèm.
Xem thêm