Khám phá khóa học kinh doanh cùng Jack Ma

Khám phá khóa học kinh doanh cùng Jack Ma
(PLO)- Đây là chương trình được hợp tác giữa Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) và Trường Kinh doanh Alibaba, nhằm mục đích thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số.
Xem thêm