Làm thế nào để truyền cảm hứng cho nhân viên làm việc?

Làm thế nào để truyền cảm hứng cho nhân viên làm việc?
(PLO) - Trong một nghiên cứu mới đây của Microsoft trên 5.000 người lao động, có 46% cho biết họ luôn được công ty khuyến khích làm việc hiệu quả, đồng thời vẫn đảm bảo quyền lợi của họ trong hệ thống làm việc liên tục thay đổi.  
Xem thêm