Những bức ảnh tương tác 4D độc đáo

Ảnh 4D được hiểu đơn giản là ảnh 3D nhưng có thêm chiều tác động từ phía con người hoặc vật thể ngoài đời thực.

Những bức ảnh tương tác 4D độc đáo ảnh 1

Những bức ảnh tương tác 4D độc đáo ảnh 2

Những bức ảnh tương tác 4D độc đáo ảnh 3

Những bức ảnh tương tác 4D độc đáo ảnh 4

Những bức ảnh tương tác 4D độc đáo ảnh 5

Những bức ảnh tương tác 4D độc đáo ảnh 6

Những bức ảnh tương tác 4D độc đáo ảnh 7

Những bức ảnh tương tác 4D độc đáo ảnh 8

Những bức ảnh tương tác 4D độc đáo ảnh 9

Những bức ảnh tương tác 4D độc đáo ảnh 10

Những bức ảnh tương tác 4D độc đáo ảnh 11

Những bức ảnh tương tác 4D độc đáo ảnh 12

Những bức ảnh tương tác 4D độc đáo ảnh 13

Những bức ảnh tương tác 4D độc đáo ảnh 14

Những bức ảnh tương tác 4D độc đáo ảnh 15

Những bức ảnh tương tác 4D độc đáo ảnh 16

Những bức ảnh tương tác 4D độc đáo ảnh 17

Theo Huỳnh Ngọc Ánh tổng hợp (VNE)

Đọc thêm