Lời khuyên của Steve Jobs dành cho sinh viên

Lời khuyên của Steve Jobs dành cho sinh viên
(PLO) – Khi hòa nhập vào cuộc sống thực tế, sinh viên chúng ta cần phải trang bị cho mình các kĩ năng mềm chứ không phải là những kiến thức sáo rỗng, và nhất là đừng bỏ đam mê của bạn.
Xem thêm