Làm gì sau khi máy tính bị tắt ngang?

Làm gì sau khi máy tính bị tắt ngang?
Người dùng cần biết cách bảo vệ máy tính để hạn chế gặp phải tình huống máy tính bị tắt ngang, và có hướng xử lý sau khi máy bị tắt đột ngột.
Xem thêm