Tuyển dụng nhân sự bằng robot

Tuyển dụng nhân sự bằng robot
(PLO)- Robot và AI đang cách mạng hóa ngành công nghiệp, thậm chí có thể thay thế cả các chuyên viên tuyển dụng chủ trì các buổi phỏng vấn nhân sự.
Xem thêm