TGDĐ mua lại Điện máy Trần Anh

TGDĐ mua lại Điện máy Trần Anh
(PLO) - TGDĐ chính thức hoàn tất thương vụ mua lại Điện máy Trần Anh và trở thành đơn vị sở hữu chi phối hơn 90% đối với Trần Anh.
Xem thêm