Smartphone Xiaomi dính lỗi nghiêm trọng

Tuy nhiên, Mi Mover lại không hề được tích hợp cơ chế bảo mật bằng mật khẩu hoặc mã PIN. Điều này đồng nghĩa với việc dữ liệu của bạn có thể bị đánh cắp nếu như ai đó giành được quyền truy cập vào thiết bị. Phía Xiaomi đã nhận thức được vấn đề và khuyên người dùng nên sử dụng mã PIN, pattern (hình vẽ) hoặc vân tay để hạn chế bị xâm nhập.

Đọc thêm