Cách ngăn YouTube theo dõi hoạt động của bạn

Cách ngăn YouTube theo dõi hoạt động của bạn
(PLO)- Mỗi khi bạn để lại bình luận hoặc nhấn thích trên YouTube, Google sẽ lưu lại thông tin và hiển thị quảng cáo tương ứng. Làm thế nào để ngăn YouTube theo dõi hoạt động của bạn?
Xem thêm