TEKY sẽ đại diện ngành Giáo Dục tham dự hộị nghị ASEAN

Hội nghị cấp cao này là một cơ hội lịch sử và chưa từng có để tăng cường mối quan hệ đối ngoại.

Trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Australia cũng sẽ diễn ra 2 sự kiện lớn bên lề: Hội nghị cấp cao doanh nghiệp quy tụ lãnh đạo của các doanh nghiệp công nghiệp cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm mở ra các cơ hội mới như tạo thêm công ăn việc làm, đầu tư và kinh doanh; Hội nghị Chống khủng bố với nội dung nhấn mạnh sự lãnh đạo toàn cầu và hành động chung của khu vực nhằm chống lại khủng bố.

Với tầm nhìn trở thành Học viện STEAM dành cho trẻ em số một Đông Nam Á trong 3 năm về số lượng học sinh tại các điểm đào tạo và hệ thống Edutech Platform. Sự góp mặt của TEKY trong sự kiện này cũng là cơ hội để những dự án mang ý nghĩa xã hội như TEKY có có hội được thế giới công nhận và đánh giá về tiềm năng phát triển bền vững.

Đọc thêm