Thanh toán dễ hơn với QR Code

Thanh toán dễ hơn với QR Code
(PLO) - Để tiết kiệm thời gian, bạn có thể thanh toán hóa đơn bằng cách quét QR Code thông qua Payoo hoặc các ứng dụng của ngân hàng có liên kết.  
Xem thêm