Ngắm PlayStation 4 phiên bản đặc biệt

Ngắm PlayStation 4 phiên bản đặc biệt
(PLO) - PlayStation (PS) 4 phiên bản đặc biệt vừa được chuyển tận tay đến người dùng sau chiến dịch cho đặt hàng trước từ Sony. Mỗi phiên bản đều được đánh số theo thứ tự trong 12.300 thiết bị có mặt trên toàn thế giới.
Xem thêm