Selfie và những vấn đề pháp luật

Selfie và những vấn đề pháp luật
(PL)- Selfie được dịch nôm na là “tự sướng”. Nhưng một khi selfie đã trở thành cao trào “toàn dân tự sướng” rồi thì nó không còn là “chuyện của một người”.
Xem thêm