‘Fake news’ đại náo không gian mạng

‘Fake news’ đại náo không gian mạng
(PL)- Các tin tức giả mạo đang “đại náo” không gian mạng, nhiều người bất chấp phao tin đồn nhằm đạt mục đích hút người xem hay những mục tiêu đen tối khác.
Xem thêm