Tốc độ truy cập website ngày càng chậm

Nguyên nhân gây ra hiện tượng trên do các website ngày càng tích hợp thêm nhiều video, hình ảnh, các thành phần mở rộng tương tác bình luận. Ngoài ra, các đoạn mã phục vụ việc phân tích, theo dõi người dùng cũng góp phần làm giảm tốc độ truy cập vào một trang web. Bên cạnh đó, chính sự bùng nổ của thiết bị di động người ta phải xây dựng website với nhiều phiên bản. Thậm chí một trang web có thể phải thiết kế tới 50 phiên bản khác nhau để tương thích với từng loại thiết bị khác nhau.

Nếu như ba năm trước, font chữ chỉ chiếm dưới 1% dung lượng website thì giờ đây nó đã tăng lên 5%. Điều này là do các nhà phát triển phải ra sức sáng tạo font chữ để trang web của mình trông khác biệt so với các đối thủ.

NV

Đọc thêm