Cẩn trọng với các phần mềm tống tiền nguy hiểm

Cẩn trọng với các phần mềm tống tiền nguy hiểm
(PLO)- Phần mềm bắt cóc máy tính đòi tiền chuộc thường được gọi là Ransomware. Theo đó, nó sẽ mã hóa các tập tin quan trọng trên máy khiến người dùng không thể mở được và đòi tiền thì mới cung cấp khóa giải mã. 
Xem thêm