TP.HCM kiến nghị ‘siết’ thuê bao di động trả trước

Do vậy, UBND TP kiến nghị thực hiện ký hợp đồng giữa thuê bao trả trước với doanh nghiệp thông tin di động để quản lý được chính xác thông tin thuê bao như việc quản lý thông tin đối với thuê bao trả sau”. Đó là một trong những kiến nghị của UBND TP.HCM gửi Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) về các biện pháp quản lý hiệu quả thuê bao di động trả trước.

Theo UBND TP, trong thời gian qua, Bộ TT&TT đã ban hành văn bản các quy định về quản lý thuê bao di động trả trước và có những chỉ đạo về ngăn chặn tin nhắn rác. Tuy nhiên, các quy định này vẫn chưa chặt chẽ và đầy đủ dẫn đến việc nhiều đối tượng sử dụng thuê bao di động trả trước để gửi tin nhắn rác, quấy rối, đe dọa, lừa đảo… ngày càng nhiều và phức tạp gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Ngoài ra, nhiều kẻ gian lợi dụng thuê bao trả trước để khủng bố, phát tán tin nhắn có nội dung chống phá Nhà nước, sai lệch đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn an ninh thông tin và gặp nhiều khó khăn trong việc xác định và truy tìm tội phạm.

TP.HCM là địa phương đầu tiên thực hiện nhiều biện pháp để quản lý thuê bao di động trả trước và hạn chế tin nhắn rác, tuy nhiên SIM rác vẫn tồn tại. “Một trong những nguyên nhân hạn chế là tại TP.HCM chỉ có các chi nhánh của doanh nghiệp di động. Các chi nhánh, trung tâm thiếu sự hợp tác, không cung cấp đầu mối với cơ quan địa phương, có biểu hiện đùn đẩy trách nhiệm quản lý để không thực hiện các yêu cầu của cơ quan quản lý. Trong khi đó, các doanh nghiệp di động điều hành và quản lý xuyên suốt toàn mạng di động trên cả nước có trụ sở đặt tại Hà Nội, ngoài phạm vi xử lý của TP. Vì vậy cần có sự chỉ đạo xuyên suốt từ trung ương đến địa phương” - văn bản của UBND TP nêu.

VIỆT HOA

Đọc thêm