Cách ngăn không cho Facebook theo dõi vị trí

Cách ngăn không cho Facebook theo dõi vị trí
(PLO) - Google và Facebook thu thập rất nhiều dữ liệu cá nhân của người dùng để cung cấp quảng cáo tương ứng. Thậm chí kể cả việc bạn đi đâu, khi nào cũng đều bị nắm rõ trong lòng bàn tay.
Xem thêm