Cách ngăn chặn quảng cáo độc hại trên smartphone

Cách ngăn chặn quảng cáo độc hại trên smartphone
(PL)- Trong quá trình sử dụng smartphone, hẳn là sẽ có đôi lần bạn gặp phải tình trạng quảng cáo và Pop-ups hiển thị che mất nội dung hoặc gửi cảnh báo giả mạo. Làm thế nào để khắc phục vấn đề trên?
Xem thêm