Đâu là thời điểm tốt nhất để thay pin?

Đâu là thời điểm tốt nhất để thay pin?
(PLO) – Pin cũng giống như nhiều thành phần khác, tức là tuổi thọ cũng nó cũng sẽ bị giảm dần theo thời gian. Tuy nhiên, làm thế nào để biết được đâu mới là thời điểm tốt nhất để thay pin cho thiết bị.
Xem thêm