Uber theo dõi người dùng smartphone?

Phía Uber đã phản hồi sự việc trên và cho biết dòng lệnh này chỉ đơn thuần giúp vẽ bản đồ trên Apple Watch và hiện tại nó đã không còn hoạt động, đồng thời công ty cam kết sẽ xóa bỏ hoàn toàn trong bản cập nhật tiếp theo.

Đọc thêm