VNPT thuộc Top 3 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam

Giá trị thương hiệu của VNPT năm 2018 được định giá là 1.339 tỷ USD, tăng 16% so với năm 2017. Bên cạnh đó, thương hiệu VinaPhone cũng đứng thứ 7 trong Top 50 thương hiệu lớn nhất Việt Nam 2018, tăng 15% so với năm 2017.

Mục đích nghiên cứu của Brand Finance là kiểm tra hiệu quả của tài sản vô hình và thương hiệu của Việt Nam. Tài sản vô hình đang đóng góp một phần đáng kể trong giá trị của doanh nghiệp. Brand Finance tính toán các giá trị của thương hiệu bằng cách tiếp cận Royalty Relief, một phương pháp định giá thương hiệu tuân thủ các chuẩn công nghiệp được thiết lập trong ISO 10668.

Trước đó, ngày 23-8-2018, Forbes Việt Nam đã tổ chức lễ giới thiệu và vinh danh 40 thương hiệu công ty Việt Nam giá trị nhất 2018. Theo đó, VNPT được xếp ở vị trí thứ 3 và VinaPhone xếp ở vị trí thứ 6 trong Top 40 thương hiệu công ty Việt Nam giá trị nhất 2018. Top 40 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 2018 chủ yếu vẫn thuộc ba nhóm ngành hàng tiêu dùng, tài chính - ngân hàng và công nghệ - viễn thông.

 

Đọc thêm