Hóa đơn điện tử mang lại lợi ích gì?

Hóa đơn điện tử mang lại lợi ích gì?
(PLO) - Việc sử dụng hóa đơn điện tử không chỉ giúp các nhà quản lý kiểm soát tốt hơn quá trình phát hành, lưu trữ mà còn tránh được nhiều sai sót, làm giả hóa đơn...
Xem thêm