Vô hiệu hóa các phiền toái trên Facebook

Theo đó người dùng có thể chặn các phần mềm độc hại, vô hiệu hóa tính năng theo dõi dấu vết, đặc biệt là có thể loại bỏ các thông tin quảng cáo không mong muốn. Quan trọng nhất là người dùng có thể chặn các nội dung xuất hiện trong sidebar, các nội dung trong New Feed.

Sau khi thực hiện việc chặn lúc này trang Facebook trông sẽ gọn gàng hơn, cho phép người dùng dễ dàng tập trung vào các nội dung cần xem. Hiện tại thì Adblock Plus đang được cung cấp cho các trình duyệt tại địa chỉ (https://adblockplus.org/en/).

MINH HOÀNG

Đọc thêm