Vô hiệu hóa tính năng Spotlight trên iPhone và Mac

Vô hiệu hóa tính năng Spotlight trên iPhone và Mac
(PLO) - Khi tìm kiếm trực tuyến bằng Spotlight, những thông tin và truy vấn sẽ được gửi tới Apple rồi mới trả về cho bạn các kết quả từ Bing. Nếu không muốn chia sẻ thông tin, người dùng có thể vô hiệu hóa tính năng này trên Mac và các thiết bị iOS.
Xem thêm