Vô hiệu hóa webcam để không bị theo dõi

Do đó, để hạn chế tình trạng trên, bạn nên dùng băng dính để che lại webcam khi không sử dụng hoặc nhấn phải chuột vào My Computer (hoặc This PC) > Manage > Device Manager > Imaging devices, nhấp đúp chuột vào tên webcam và chọn Disable device để vô hiệu hóa thiết bị. Nếu muốn kích hoạt trở lại, bạn chỉ cần thực hiện ngược lại.

Đọc thêm