Phóng to hình ảnh trên web không cần click

Phóng to hình ảnh trên web không cần click
(PLO) - Thường thì khi muốn phóng to hình ảnh, bạn chỉ cần click vào hình thu nhỏ. Tuy nhiên, vài trang web không cho chế độ phóng to hình như ảnh cá nhân của Facebook, hay có quá nhiều hình khiến bạn dễ lẫn lộn. Bạn có thể dùng phần mở rộng Imagus cho trình duyệt để phóng to hình mà không cần click.
Xem thêm