Xài WiFi 'chùa' coi chừng mang họa

Xài WiFi 'chùa' coi chừng mang họa
(PLO)- WiFi Master Key là một ứng dụng chứa rất nhiều các nguy cơ về bảo mật, có thể khiến người dùng bị “câu trộm” WiFi cũng như mất thông tin cá nhân mà không hề hay biết. 

Xem thêm