Windows RT/RT 8.1 không được lên Windows 10

Windows RT/RT 8.1 không được lên Windows 10
(PLO) – Microsoft đã chính thức công bố bản nâng cấp miễn phí Windows 10 cho tất cả thiết bị chạy Windows Phone 8.1, Windows 8.1 và Windows 7. Tuy nhiên, nền tảng Windows RT/8.1 lại không được nhắc đến. 
Xem thêm