Xem lại mật khẩu Wi-Fi đã lưu trên Android


Đầu tiên, bạn cần cài đặt ứng dụng quản lý tập tin đa năng ES File Explorer trên Google Play. Khi đã hoàn tất, hãy chạm vào biểu tượng kính lúp nằm ở menu bên dưới và nhập vào từ khóa wpa_supplicant để chương trình bắt đầu tìm kiếm. Tập tin này có rất nhiều nội dung khác nhau, tuy nhiên người dùng chỉ cần quan tâm đến hai mục chính là SSID (tên mạng Wi-Fi) và PSK (mật khẩu).

Xem lại mật khẩu Wi-Fi đã lưu trên Android ảnh 1

Ngoài ra, người dùng cũng có thể áp dụng thêm một cách khác nữa là cài đặt phần mềm WiFi Pass Recovery & Backup. Nếu là lần đầu tiên sử dụng, bạn phải cấp quyền cho phép nó truy cập vào thiết bị, lúc này toàn bộ mọi kết nối Wi-Fi mà bạn đã từng truy cập sẽ được hiển thị. Từ đó, người dùng có thể dễ dàng xem lại các thông tin tên mạng và mật khẩu tại 2 mục SSID và PASS.

Xem lại mật khẩu Wi-Fi đã lưu trên Android ảnh 2

Bạn đọc quan tâm có thể xem thêm bài viếtTìm và thay đổi mật khẩu Wi-Fi quá đơn giản.

Đọc thêm