Cách xem video chất lượng cao trên Facebook

Cách xem video chất lượng cao trên Facebook
(PLO)- Facebook, YouTube và Netflix đã tạm thời hạ chất lượng video về mức tiêu chuẩn để hạn chế tình trạng nghẽn băng thông khi có nhiều người ở nhà làm việc trong mùa dịch COVID-19.
Xem thêm