Cách xóa bớt thông tin cá nhân trên Google

Cách xóa bớt thông tin cá nhân trên Google
(PLO)- Internet là con dao hai lưỡi, cho phép bạn tìm kiếm các sự kiện đã diễn ra từ nhiều năm trước, mặt khác, những thông tin cá nhân mà bạn tải lên mạng cũng sẽ tồn tại mãi và chúng có thể ảnh hưởng đến công việc sau này.
Xem thêm