Yahoo sắp phải bán mình

Hợp đồng này sẽ được công bố trong những ngày tới, đánh dấu sự kết thúc của công ty sau những nỗ lực thay đổi trong thời gian vừa qua.

Kể từ khi Google và Facebook ra đời, Yahoo đã không còn giữ được vị thế hàng đầu của mình và dần trở thành kẻ thất bại. Hiện tại cả Yahoo và Verizon đều từ chối đưa ra bình luận.

Đọc thêm