Phát hiện trời mưa trước 15 phút trên smartphone

Phát hiện trời mưa trước 15 phút trên smartphone
(PLO)- Thời tiết là yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh, các sự kiện diễn ra ngoài trời cũng như những chuyến du lịch. Chính vì vậy, việc sở hữu các ứng dụng dự báo thời tiết trên thiết bị là rất quan trọng. 
Xem thêm