Trung Quốc phát hiện báu vật trong lăng mộ 2.000 năm tuổi

Các nhà khảo cổ Trung Quốc vừa phát hiện nhiều vàng và ngọc trong một lăng mộ 2.000 năm tuổi, ước đoán có tồn tại từ thời Tây Hán.
1 / 8
Các nhà khảo cổ Trung Quốc vừa phát hiện nhiều vàng và ngọc trong một lăng mộ 2.000 năm tuổi.
2 / 8
Các nhà khảo cổ Trung Quốc vừa phát hiện nhiều vàng và ngọc trong một lăng mộ 2.000 năm tuổi. (Nguồn: CCTVNews)
3 / 8
Theo tính toán, ngôi mộ này có từ thời Tây Hán. (Nguồn: CCTVNews)
4 / 8
(Nguồn: CCTVNews)
5 / 8
Nguồn: CCTVNews
6 / 8
Nguồn: CCTVNews
7 / 8
Nguồn: CCTVNews
8 / 8
Nguồn: CCTVNewsTheo Vietnam+