11 bức ảnh cực đẹp được tạo bằng iPhone và iPad

1. Drawing with Light
Tác phẩm được thực hiện bởi Darren Pearson với Apple Watch và iPhone 6S Plus.

11 bức ảnh cực đẹp được tạo bằng iPhone và iPad ảnh 1

2. Painting fluid landscapes
Lu Jin đã tạo ra bức tranh này bằng iPhone 6S và Mac.

11 bức ảnh cực đẹp được tạo bằng iPhone và iPad ảnh 2

3. Illustrating nature through its details
Một tác phẩm của Tiffany Bozic với iPad Pro và Apple Pencil.

11 bức ảnh cực đẹp được tạo bằng iPhone và iPad ảnh 3

4. Capturing the texture of the moment
Một tác phẩm của William Hundley với iPhone 6S Plus.

11 bức ảnh cực đẹp được tạo bằng iPhone và iPad ảnh 4

5. Seeking colour in the streets
Brian Lotti đã tạo ra bức ảnh đầy ma mị này với iPad Air 2.

11 bức ảnh cực đẹp được tạo bằng iPhone và iPad ảnh 5

6. Visualizing the power of gravity
Greg Barth đã tạo bức ảnh này bằng iPhone 6S và MacBook Pro.

11 bức ảnh cực đẹp được tạo bằng iPhone và iPad ảnh 6

7. Chasing wild vistas
Tác phẩm được Emma Phillips tạo ra bởi iPhone 6S.

11 bức ảnh cực đẹp được tạo bằng iPhone và iPad ảnh 7

8. Composing a sense of wonder
Jake Sargeant đã tạo ra một bức ảnh tuyệt vời bằng iPhone 6S.

11 bức ảnh cực đẹp được tạo bằng iPhone và iPad ảnh 8

9. Cultivating a different kind of rose
Kahori Maki đã tạo ra bức ảnh này bằng cả ba thiết bị đó là iPad Pro, iPhone 6S và Apple Pencil.

11 bức ảnh cực đẹp được tạo bằng iPhone và iPad ảnh 9

10. Shooting from a different perspective
Bernhard Lang đã tạo ra một bức ảnh rất tuyệt vời bằng iPhone 6S Plus.

11 bức ảnh cực đẹp được tạo bằng iPhone và iPad ảnh 10

11. Painting with dots

Một bức tranh đầy nghệ thuật bằng những dấu chấm của Lieu Nguyen trên iPad Air 2.

11 bức ảnh cực đẹp được tạo bằng iPhone và iPad ảnh 11

Đọc thêm