3/4 người dùng Internet toàn tải phần mềm độc hại

Cuộc khảo sát của Kaspersky dựa trên 18.000 người dùng Internet để kiểm tra thói quen online.

Bài kiểm tra là yêu cầu người dùng download ca khúc “Yesterday” của Beatles. Trong 4 lựa chọn download, chỉ có 1 tập tin an toàn ở định dạng wma, được cố tình đặt tên là “Betles.Yesterday.wma”. Chỉ có 1/4 (26%) số người tham gia lựa chọn file này vì họ cho rằng đây là định dạng vô hại mặc dù tên file được viết sai.

3/4 người dùng Internet toàn tải phần mềm độc hại ảnh 1

Tùy chọn file nguy hiểm nhất là .exe, mặc dù có chứa phần tử "mp3" và đặt đặt tên là “Beatles_Yesterday.mp3.exe” đã lừa được 1/3 (34%) người tham gia khảo sát. 14% download file screensaver src. – loại tập tin có khả năng phát tán thông tin độc hại cực cao và 26% chọn file định dạng zip. – một định dạng cũng có thể chứa nhiều file nguy hiểm.
Có thể thấy, âm nhạc chứa nhiều mối đe dọa mà người dùng không thể phát hiện ra. Hơn 45% người sử dụng Internet gặp phải sự cố nghiêm trọng trong năm qua, nhưng 13% người bị ảnh hưởng lại không biết tại sao mình lại gặp vấn đề này.

Đọc thêm