5G đóng vai trò quan trọng trong việc phục hồi nền kinh tế

AUDIO 


Mới đây, Hiệp hội Thông tin di động thế giới (GSMA) đã chính thức thành lập Cộng đồng Ngành công nghiệp 5G Châu Á - Thái Bình Dương (APAC). 

Cộng đồng Ngành công nghiệp 5G APAC có 12 thành viên, bao gồm AIS, Axiata, DEPA, DHL, Globe, Huawei, Kominfo, Maxis, MDEC, Schneider Electric, Telkomsel và Viettel.

Đại dịch COVID-19 đã thúc đẩy nhiều doanh nghiệp sử dụng công nghệ mới, đặc biệt là 5G. GSMA dự đoán rằng 5G sẽ đóng góp 5.000 tỉ USD cho nền kinh tế toàn cầu vào năm 2025, khi các quốc gia ngày càng hưởng lợi từ những cải thiện về năng suất và hiệu quả do việc tăng cường sử dụng các dịch vụ di động.

5G mang lại lợi ích cho tất cả các lĩnh vực trong giai đoạn này, trong đó dịch vụ và sản xuất có tác động mạnh nhất.

“Trong đại dịch COVID-19, hệ sinh thái di động đóng vai trò đặc biệt quan trọng với con người, doanh nghiệp và xã hội. Ngành công nghiệp đã chứng tỏ khả năng phục hồi của nó, và bây giờ chúng ta phải tiếp tục thúc đẩy ranh giới của năng lực.

Mục đích của Cộng đồng Ngành công nghiệp 5G APAC là khai thác sức mạnh của kết nối 5G để mọi người, các ngành công nghiệp và xã hội phát triển mạnh mẽ”, Trưởng bộ phận Châu Á - Thái Bình Dương của GSMA, Julian Gorman nói.

“Huawei đã và đang nỗ lực chuyển đổi số để hỗ trợ các ngành tạo ra những định hướng khả thi cho các dịch vụ kết nối 5G trong những năm gần đây”, Dennis Xiao, Chủ tịch Nhóm Kinh doanh thiết bị viễn thông, Huawei Khu vực Châu Á Thái Bình Dương chia sẻ.

Đọc thêm