Những thách thức quan trọng khi triển khai 5G

Những thách thức quan trọng khi triển khai 5G
(PLO)- 5G sẽ là công nghệ mang tính chuyển đổi, kéo theo đó là một loạt các dịch vụ mới, bao gồm cả khả năng quản lý năng lượng, vốn rất quan trọng trong việc giải quyết các thách thức ngày càng tăng về năng lượng và tính bền vững.
Xem thêm