AI có nguy hiểm với trẻ em không?

AI có nguy hiểm với trẻ em không?

(PLO)- Mặc dù AI có rất nhiều lợi ích, nhưng nếu không nhận thức được rủi ro tiềm ẩn, người dùng sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề như mất dữ liệu cá nhân, tấn công mạng.

Xem thêm