Xem ai đã truy cập vào Facebook của bạn?

Xem ai đã truy cập vào Facebook của bạn?
(PLO) - Có rất nhiều ứng dụng quảng cáo rằng có thể cho phép người dùng biết được ai là người thường xuyên truy cập vào trang Facebook cá nhân. Tuy nhiên, thực tế lại không hẳn như vậy.
Xem thêm