AMD giới thiệu đám mây cá nhân OpenStack

Giải pháp bao gồm bộ máy trạm SeaMicro SM15000, Ubuntu LTS 14.04 và OpenStack, tích hợp những công cụ mạnh mẽ để xây dựng một trong những giải pháp đám mây cá nhân ổn định và cỡ động. Sự kết hợp của AMD và Canonical giúp đơn giản hóa việc lắp đặt công nghệ OpenStack và người dùng có thể lắp đặt toàn bộ hệ thống chỉ trong vài giờ, thay vì nhiều ngày như trước đây. Giải pháp tự động thiết lập tác vụ, đơn giản hóa quản lý, và cung cấp một giao diện người dùng thân thiện giúp cho việc lắp đặt các dịch vụ theo yêu cầu trở nên dễ dàng hơn.

Giải pháp máy trạm SeaMicro SM15000 và Ubuntu LTS 14.04 và OpenStack là một trong những giải pháp tốt nhất trong ngành công nghiệp, đã được chứng nhận như là tiêu chuẩn cơ bản của ngành công nghiệp trong giải pháp điện toán đám mây. Nghiên cứu cho thấy có khoảng 168.000 máy ảo sử dụng MAAS (Metal as a Service) và Juju, cả 2 đều là một phần của Ubuntu LTS 14.04 và OpenStack. MAAS được sử dụng để giới thiệu các giải pháp máy trạm, lưu trữ và hệ thống mạng kim loại, và Juju được sử dụng trong các quy trình lắp đặt. Giải pháp này hiện đã có mặt và là một trong những ứng dụng đa dạng, tự động hóa tốt nhất để sử dụng trong môi trường ảo của Ubuntu LTS 14.04 và OpenStack.

Đọc thêm