Ăn cắp dữ liệu bằng cách nghe âm thanh ổ cứng

Theo đó, khi hoạt động hoặc xử lý tác vụ, ổ cứng sẽ phát ra nhiều âm thanh khác nhau, do vậy tin tặc có thể sử dụng các công cụ chuyên dụng để “nghe” và phân tích dữ liệu, tuy nhiên lỗ hổng này vô hiệu với các tập tin có dung lượng lớn và ổ SSD.

Đọc thêm