Android 5.0 tiếp tục dính lỗi về Wifi

Tuy nhiên, mới đây người dùng Android 5.0 lại tiếp tục gửi đến nhà phát triển Google bản báo cáo khác, theo đó thiết bị họ sử dụng lại tiếp tục dính lỗi khác liên quan đến Wifi. Theo báo cáo, Nexus 5 là thiết bị đầu tiên bị dính lỗi không kết nối được với wifi. Tiếp theo đó là các báo cáo được gửi đến từ Nexus 7 và Nexus 9 điều cùng chung số phận không thể kết nối Wifi.

Hiện tại Android 5.0 chỉ mới chạy thử nghiệm vì thế chắc chắn sẽ còn khá nhiều lỗi. Google khuyến cáo người dùng nếu gặp phải lỗi thì nên báo ngay với nhà phát triển để họ nhanh chóng đưa ra bản vá lỗi trên thiết bị của bạn.

Đọc thêm