Tìm WiFi miễn phí bằng Facebook

Tìm WiFi miễn phí bằng Facebook
(PL)- Mới đây, Facebook đã âm thầm bổ sung tính năng Find WiFi cho phép người dùng tìm kiếm nhanh các điểm kết nối WiFi miễn phí ở xung quanh.
Xem thêm